Carbon Neutral

Uproszczony proces produkcyjny

Uproszczony proces produkcyjny na maszynie arkuszowej

 • Wprowadzenie użytkw
 • Drukowanie
 • Wycięcie okienka i zaznaczenie miejsc zgięcia
 • Nałożenie materiału okienkowego
 • Nałożenie i esklejenie klapek bocznych
 • Zgięcie i esklejenie klapek bocznych
 • Stacja warstwowego układania kopert
 • Nałożenie kleju
 • Suszenie
 • Zgięcie klapki zamykającej
 • Wyjście i przeliczenie

Uproszczony proces produkcyjny na maszynie rolowej

 • Podawanie papieru
 • Napinacze wstęgi
 • Jednostka wyrwnania wstegi
 • Fleksograficzny zespł drukujący
 • Oznaczenie zakładki zamykającej i tylnej do zagięcia
 • Oznaczenie zakładek bocznych do zagięcia
 • Wycinanie formy (noże skrzydełkowe)
 • Wycinanie formy(nż obrotowy)
 • Wycinanie okienka
 • Zaklejanie okienka
 • Zaginanie zakładek bocznych wewnętrznych
 • Odcinanie arkuszy papieru
 • Nakładanie kleju na zakladki boczne
 • Zaginanie zakładki tylnej
 • Zaginanie zakładek bocznych zewnętrznych
 • Układanie warstwowe
 • Nakładanie kleju na zakładkę zamykającą
 • Suszenie
 • Obramowanie
 • Zaginanie zakładki zamykajacej
 • Wyjście przez licznik